Gedrag- en pestprotocol

Binnen scholen van Jong Leren is een veilige leeromgeving. Alle medewerkers, ouders en leerlingen dienen zich correct en respectvol tegenover elkaar te gedragen en maken geen onderscheid op huidskleur, ras, religie of afkomst. Pesten en/of grensoverschrijdend gedrag is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook binnen scholen van Jong Leren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze scholen serieus willen aanpakken. In het gedrag- en pestprotocol wordt beschreven hoe we omgaan met grensoverschrijdend en/of pestgedrag. Onze visie op het pedagogisch klimaat en de afspraken zijn opgenomen in de schoolgids.

Klik hier voor het gedrag- en pestprotocol.

Aanspreekpunt pesten is Esther van Dokkum
Contact vertrouwenspersoon is Miranda Nijssen