Oudervereniging – Plezier voor ieder kind!


De Antoniusschool heeft een oudervereniging. Deze vertegenwoordigt de ouders van onze school.

Wat doet de Oudervereniging?
De oudervereniging helpt bij het organiseren van activiteiten en evenementen op school, die
belangrijk zijn bij de algemene ontwikkeling van de kinderen en vooral voor hun plezier! Denk
bijvoorbeeld aan het schoolreisje, Sinterklaas, de Kerstviering, carnaval, Pasen, de Avondvierdaagse,
het ijsje op de laatste schooldag, de afsluiting van groep 8 en nog veel meer. Vanaf het moment dat
uw kind naar school gaat neemt uw kind automatisch deel aan alle georganiseerde activiteiten.

De oudervereniging komt een paar keer per jaar samen om te vergaderen. En onderhoudt contact
met de medezeggenschapsraad (MR) over zaken die ouders in het bijzonder aangaan.

Uit wie bestaat de oudervereniging?
Het bestuur van de oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers (ouders
van kinderen uit verschillende groepen). De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. Als een ouder van een kind van onze school interesse
heeft om in de oudervereniging te functioneren kan hij/zij zichzelf aanmelden.Ouderbijdrage
De oudervereniging vraagt aan alle ouders een vrijwillige bijdrage om activiteiten waarvoor de school
geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage
kunnen leuke, leerzame activiteiten en evenementen helaas niet doorgaan.

Daarnaast zijn de kosten van het schoolreisje en het meerdaagse kamp van groep 8 verwerkt in de
ouderbijdrage. Voor kinderen die later in het jaar instromen, wordt afhankelijk van de datum van
binnenkomst de ouderbijdrage bepaald.

Aan de oudervereniging kan een overzicht gevraagd worden van de besteding van de ouderbijdrage.

Aangezien het voor iedereen financieel een uitdaging kan zijn, is er besloten om dit jaar de
ouderbijdrage niet te verhogen.

De bijdrage voor het schooljaar 2022/2023 is vastgesteld op:

Per kind in groep 1 t/m 7 € 55,00* (dit is inclusief het schoolreisje)
Per kind in groep 8 € 150,00** (dit is inclusief kamp)

*Instromers vanaf 01-01-2023 betalen € 45,00
**Instromers vanaf 01-01-2023 betalen € 140,00

In het begin van het schooljaar wordt er een betaalverzoek via WIS Collect verstuurd. Maar andere
betaalmogelijkheden en betaalregelingen zijn er ook.

Contact, vragen en meer informatie
Heeft u nog vragen, wenst u meer informatie over andere betaalmogelijkheden en regelingen. Of wilt
u graag de begroting en/of het jaarverslag op vragen. Dan kunt u mailen naar: ov.antonius@jl.nu

Ouderbijdrage brief