Geschiedenis


De Antoniusschool bestaat al ruim 100 jaar! Reeds rond 1880 had men plannen een katholieke school in Nieuw-Vennep te stichten. Helaas was er geen geld.Pas in 1909 was er voldoende geld beschikbaar en werd een voorlopige begroting opgemaakt voor de nieuwbouw van een RK-school. De begroting werd aangeboden aan het gemeentebestuur van de Haarlemmermeer. Hierna ging het snel. Binnen twee maanden was er toestemming voor de bouw.

Nu moesten er nog onderwijzers komen. Het RK-parochiebestuur had indertijd echter de vurige wens het onderwijs van de nieuwe school in handen te geven van de eerwaarde zusters Ursulinen.  Nieuw-Vennep had echter geluk en kreeg de toezegging dat een school er zou komen. Nog geen maand later werd het contract getekend met de zusters Ursulinen (te Bergen) die les zouden gaan geven. Hierdoor kon nog in datzelfde jaar, najaar 1909, worden gestart met de bouw van een katholieke school. De kosten van de bouw van de school en het zusterhuis, anno 1909 lagen op fl. 30.000,00 inclusief inventaris. Voor de huisvesting van de zusters werd een zusterhuis/klooster gebouwd naast de school. Op 26 juli 1910 was het werk gereed. Reeds op 17 augustus 1910 arriveerden de zusters in het nieuwe klooster. De school kreeg als naam “Sint Antoniusschool”. Officiële opening van de school was op 18 augustus 1910. Er werd gestart met 143 leerlingen.

In de beginjaren was de school zowel voor meisjes als voor jongens bestemd, uiteraard in gescheiden lokalen.  In verband met de Wet “Gelijkstelling van het Lager Onderwijs” uit 1920 vroeg het bestuur van de parochie toestemming om een tweede school voor Lager Onderwijs te stichten, en wel voor jongens. Onder leiding van pastoor G. van den Boogaard begon het parochiebestuur in 1920 met de voorbereidingen van de stichting van een jongensschool aan de Venneperweg. Op 24 oktober 1921 was het zover en werd het schoolgebouw van de Sint Josephschool ingewijd door Mgr. Stoffels, deken van Haarlem. Het schoolgebouw bestond uit drie leslokalen en een gym¬nastiekzaal.

 In de loop der jaren raakte het gebouw van de jongensschool sterk in verval. Vandaar dat in 1966-1967 is getracht toestemming te verkrijgen voor een grondige verbouwing. Er waren abitieuze plannen, echter men had geen geld!

Ondertussen moesten de leerlingen van de Sint-Josephschool natuurlijk wel gehuisvest worden en werd besloten tot samengaan van de jongens- en de meisjesschool. In september 1969 bestond de aparte Sint-Josephschool aldus niet meer. Een deel van het gebouw zelf bestaat nog wel. Momenteel is daar De Stip in gevestigd.

Pas in de beginjaren 1970 was er genoeg geld om een nieuwe school te bouwen. Op 14 maart 1975 om 16.00 uur sloeg de heer Alkemade, voormalig hoofd van de Sint-Josephschool, de eerste paal ter vervanging van de oude Sint-Antoniusschool. Opdrachtgever was de Stichting RK-Onderwijs Haarlemmermeer.

De naam van de school veranderde in 2006 in Antoniusschool, dus zonder "Sint".