Buitenschoolse opvang


De Antoniusschool biedt de gelegenheid voor naschoolse opvang van uw kind(eren). Wij hebben wij een convenant gesloten organisaties die de opvang voor ons uitvoeren. De opvang is vlakbij de school gehuisvest. De leidsters van de kinderopvang komen de kinderen na schooltijd van school halen om naar de opvang te brengen. Voor meer informatie over naschoolse opvang kunt u terecht op school.