Engels


Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt Engels al gegeven vanaf groep 1! 

Verschillende redenen lagen hieraan ten grondslag: de opkomst van Engels als internationale voertaal, Europees beleid ten aanzien van moderne vreemdetalenonderwijs en de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs te laten starten zodat ze aan het eind van de onderbouw een redelijke beheersing van de taal hebben opgebouwd. Daarnaast staat ook het economische perspectief centraal: om mee te komen in de internationale economie wordt een goede beheersing van het Engels noodzakelijk gevonden (Onderwijsraad, 2008).

In groep 1 t/m 4 geven we Engels met de methode Ipockets en in groep 5 t/m 8 maken wij gebruik van de methode 'Our Discovery Island'. Kinderen leren hierbij eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. De nadruk ligt op het spreken met elkaar in de Engelse taal. 

Early Bird is een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE). De methodiek en de materialen van EarlyBird hebben een landelijke reputatie opgebouwd. De erkenning is zichtbaar in de prijs van het Europees Talenlabel. EarlyBird is koploper op het gebied van vvtoE. In het schooljaar 2015-2016 is onze school geaudit door Early Bird. Met behulp van een Kijkwijzer is nagegaan of er voldoende aanbod is van Engelstalige activiteiten, en of dat goed gespreid is over de week. Hoe goed voeren medewerkers en leerkrachten het programma uit? Hoe goed is hun Engels? Is dat programma herkenbaar in de gehele organisatie? Al deze eisen zijn verwerkt in de standaard EarlyBird. Na deze audit is het kwaliteitskeurmerk Early Bird aan onze school toegekend. Wij zijn de eerste school in Noord-Holland die het maximum van drie sterren krijgt van Early Bird, en landelijk één van de 40 scholen die drie sterren achter hun naam hebben.