Verkeer

Onze leerlingen komen veelal lopend of op de fiets naar school. Wij vinden het erg belangrijk dat de schoolomgeving veilig is zodat u uw kind met een gerust hart naar school kan laten gaan. De laatste jaren hebben wij hard gewerkt om de veiligheid rond onze school sterk te verbeteren en sinds april 2012 prijkt het verkeersveiligheidlabel naast de schoolingang. Bovendien ligt onze school in een officiële schoolzone met o.a. veilige oversteekplaatsen en 30km zone.

Verkeer is een vast onderdeel in ons lesprogramma en de maand april is steevast verkeersmaand. Er is dan veel aandacht voor allerlei verkeersactiviteiten zoals fietsspelletjes, trapvaardigheid en groep 7 doet mee aan het verkeersexamen.

Als we met de klas gaan fietsen dragen alle kinderen een felgekleurd verkeershes.

Op onze school zijn de leerlingen uit groep 8 actief als verkeersbrigadier. Na een instructie door de politie, begeleiden zij ouders en kinderen bij het oversteken in de Kerkstraat.

Op initiatief van Veilig Verkeer Nederland is men in Nederland gestart met het opzetten van een netwerk verkeersouders. De verkeersouder levert een bijdrage aan het verkeersbeleid van de school en vormt een brug tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, VVN, etc.) De verkeersouder praat mee binnen de school over de mogelijke verbetering van de verkeersveiligheid en maakt zich sterk om de ouders daarbij te betrekken.
Ook zijn er op school verkeerscontactpersonen. Op onze school is de contactpersoon juf Esther. Zij bezoekt namens de school door de gemeente georganiseerde verkeersmiddagen waar zij op de hoogte gehouden wordt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de verkeerseducatie. Dit doet juf Esther samen met ouders.