Bijzonder verlof


De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Voor bijzonder verlof is de directie gebonden aan de regels die hiervoor in de leerplichtwet staan. Eén van deze regels is dat dit verlof beperkt is tot een maximum van tien dagen per schooljaar. Dit zijn de richtlijnen die we op de Antoniusschool bij het aanvragen van verlof hanteren.


Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zo'n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd.
 

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke

U vult een aanvraagformulier in. Na toestemming van de directie, moet u dit zelf nog melden bij de leerkracht van uw kind.
 

Verlof voor vakantie

Hiervoor kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Een verzoek dient minstens acht weken voor aanvang van het gevraagde verlof schriftelijk, voorzien van een verklaring van uw werkgever, liefst met een mondelinge toelichting ingediend te worden bij de directie.
Wij verlenen geen verlof in de eerste twee weken van het schooljaar of aangesloten aan een schoolvakantie.           
Voor dit verzoek vult u een aanvraagformulier in, dat u hier kunt vinden. 
De directie is op dit punt gebonden aan de leerplichtwet en bepaalde afspraken met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar hebt over het besluit van de directie dan wel de leerplichtambtenaar, kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State. 

Geen reden voor extra verlof

 

Verzuim

Als een kind zonder bericht van ouders/verzorgers niet op school verschijnt, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk contact met hen op.
Klik hier voor het formulier om verlof aan te vragen.