Katholieke identiteit


De Antoniusschool is een katholieke school. Dat betekent dat we in de omgang met de kinderen een sfeer proberen te creëren die op een christelijke grondslag stoelt.

De catecheseprojecten uit de methode “Hellig Hart” zijn daarin een grote ondersteuning, maar we willen méér. De school wil “ervaringscatechese” uitdragen aan de hand van projecten, gebeurtenissen en verhalen die nauw aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

De grote kerkelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, krijgen binnen ons onderwijs extra aandacht. Bovendien wordt er tijdens de catecheselessen aandacht besteed aan andere godsdiensten en culturen.

Hoewel de Antoniusschool een katholieke school is, staat de school ook open voor kinderen uit gezinnen met andere levensovertuigingen. Onze school prijst zich gelukkig met ouders en kinderen die, ongeacht hun geloof, deze sfeer in de school ondersteunen.